kody rabatowe Dunin

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w godzinach: 

pn. - pt.: 8:00-17:00, sob.: 8:00 - 14:00  

Do dnia 30.07.2024r salon stacjonarny nieczynny z powodu remontu

 email: info@dekordia.pl
nowości / ważne informacje

Polityka prywatności Fanpage

Zapraszamy do zapoznania się z naszą zaktualizowaną polityką przetwarzania danych osobowych użytkowników profilu Dekordia.pl na Facebooku.

  

Profil i dane osobowe

Wejście na nasz profil firmowy na portalu Facebook może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w szczególności gdy polubisz nasz profil lub posty, dodasz komentarz lub wykonasz inne aktywności, takie jak reagowanie, udostępnianie czy publikowanie.

 

 

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem profilu firmowego, dalej „Profil”, oraz administratorem danych zbieranych i wykorzystywanych w związku z jego prowadzeniem DEKORDIA MAREK KORBUS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin, NIP 7132357760, REGON 432709072, adres poczty elektronicznej: info@dekordia.pl

 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia komunikacji, w tym publikowania treści związanych z naszą i naszych klientów działalnością, promocji wydarzeń, ogłaszania konkursów, prowadzenia płatnych kampanii reklamowych oraz moderowania postów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promocji naszej firmy i prowadzenia komunikacji z użytkownikami naszego Profilu.

 

 

Źródło danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskujemy od portalu społecznościowego Facebook, zgodnie z Twoją wolą i zasadami obowiązującymi na tym portalu, o których możesz dowiedzieć się więcej w części „Informacja o współadministrowaniu danych osobowych z Facebook Ireland Limited” poniżej*.

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu zakończenia prowadzenia Profilu lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Jednocześnie informujemy, że jako administrator i moderator Profilu posiadamy prawo do usunięcia niektórych, zamieszczonych przez użytkowników informacji, w tym takich, które mogą być niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub mogą naruszać prawa osób trzecich.

 

 

Odbiory danych osobowych

Twoje dane osobowe przekazujemy administratorowi portalu społecznościowego Facebook, zgodnie z Twoją wolą i zasadami obowiązującymi na tym portalu, co może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych.

 

 

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

*Informacja o współadministrowaniu danych osobowych z Facebook Ireland Limited

 

 

Współadministrowanie

Informujemy, że wraz z Facebook Ireland Limited, adres: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, dalej „Facebook”, jesteśmy wspólnymi administratorami Twoich danych osobowych w rozumieniu art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę Twoich danych osobowych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszego Profilu. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. Ochrony Danych.

 

 

Odpowiedzialność Facebook’a

Facebook ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych osobowych w następującym zakresie:

 

 

·        posiadania podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia statystyk naszego Profilu i statystyk portalu facebook.com,

·        zapewnienia realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zgłaszania naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego oraz obowiązku zawiadomienia Cię o takim zdarzeniu, wtedy gdy jest to konieczne,

·        zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 

Nasza odpowiedzialność

 

Odpowiadamy za przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie:

 

·        posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby prowadzenia statystyk naszego Profilu,

·        zrealizowania obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez nas celów przetwarzania.

·        Uzgodnienia dotyczące zakresów odpowiedzialności współadministratorów

 

Facebook udostępnia zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony (art. 26 ust. 2 RODO) w Informacjach o statystykach strony.

 

Więcej informacji o współadministrowaniu i zasadach przetwarzania danych przez Facebook’a

 Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy współadministratorami: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

 

Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych przez Facebook’a: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Komentarze