Tw├│j koszyk

Tw├│j koszyk jest pusty

Dekordia sklep internetowy

czynny: pon. - pt.: 9-17, sob.: 8-14
tel.: 577 676 383, tel.: 603 377 606

info@dekordia.pl

Linia zaj─Öta? Nie tra─ç czasu, zostaw nam swój
numer, a my oddzwonimy. Zostaw numer

Z uwagi na du┼╝─ů ilo┼Ť─ç telefonów i utrudniony kontakt, zalecamy kontakt mailowy: info@dekordia.pl

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w godzinach:

pn. - pt.: 9:00-17:00

sob.: 8:00 - 14:00

 

 

 

Regulamin sklepu internetowego Dekordia.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

DEKORDIA.PL

obowi─ůzuj─ůcy od 01/01/2021

 

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR
8. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11. WZÓR FORMULARZA ODST─äPIENIA OD UMOWY

Sklep Internetowy www.dekordia.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie mo┼╝e zrzec si─Ö praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta ni┼╝ postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego te┼╝ postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj─ů na celu wy┼é─ůcza─ç ani ogranicza─ç jakichkolwiek praw konsumentów przys┼éuguj─ůcych im na mocy bezwzgl─Ödnie wi─ů┼╝─ůcych przepisów prawa, a wszelkie ewentualne w─ůtpliwo┼Ťci nale┼╝y t┼éumaczy─ç na korzy┼Ť─ç konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodno┼Ťci postanowie┼ä niniejszego Regulaminu z powy┼╝szymi przepisami, pierwsze┼ästwo maj─ů te przepisy i nale┼╝y je stosowa─ç.

.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym www.dekordia.pl prowadzony jest przez Marka Korbus prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů DEKORDIA MAREK KORBUS wpisan─ů do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, posiadaj─ůc─ů: adres miejsca wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin, NIP 7132357760, REGON 432709072, adres poczty elektronicznej: info@dekordia.pl, numer telefonu: 801 011 837, 603 377 606.


1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsi─Öbiorców korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego, chyba ┼╝e dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.


1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatno┼Ťci zawiera przede wszystkim zasady dotycz─ůce przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotycz─ů, a tak┼╝e informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narz─Ödzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie zwi─ůzane z tym podanie danych osobowych przez korzystaj─ůcego ze Sklepu Internetowego Us┼éugobiorc─Ö lub Klienta jest dobrowolne, z zastrze┼╝eniem wyj─ůtków wskazanych w polityce prywatno┼Ťci (zawarcie umowy oraz obowi─ůzki ustawowe Sprzedawcy).


1.4. Definicje:

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIE┼â ROBOCZY – jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta. 

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Us┼éuga Elektroniczna, interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie Internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zamówienia, w szczególno┼Ťci poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunków Umowy Sprzeda┼╝y, w tym sposobu dostawy i p┼éatno┼Ťci.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; - która zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö Sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Us┼éugobiorc─Ö zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Us┼éugodawcy, w którym gromadzone s─ů dane podane przez Us┼éugobiorc─Ö oraz informacje o z┼éo┼╝onych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Us┼éuga Elektroniczna, elektroniczna us┼éuga dystrybucyjna ┼Ťwiadczona przez Us┼éugodawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Us┼éugobiorcom automatyczne otrzymywanie od Us┼éugodawcy cyklicznych tre┼Ťci kolejnych edycji newslettera zawieraj─ůcego informacje o Produktach, nowo┼Ťciach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dost─Öpna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma b─Öd─ůca przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů. 

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Us┼éugodawcy dost─Öpny pod adresem internetowym: www.dekordia.pl.

1.4.11. SPRZEDAWCA, US┼üUGODAWCA – Marek Korbus prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů DEKORDIA MAREK KORBUS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw gospodarki, posiadaj─ůcy: adres miejsca wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i adres do dor─Öcze┼ä: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin, NIP 7132357760, REGON 432709072, adres poczty elektronicznej: info@dekordia.pl.

1.4.12. UMOWA SPRZEDA┼╗Y – umowa sprzeda┼╝y Produktu zawierana albo zawarta mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. US┼üUGA ELEKTRONICZNA – us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Us┼éugodawc─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. US┼üUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůce tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, której ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů; - korzystaj─ůca lub zamierzaj─ůca korzysta─ç z Us┼éugi Elektronicznej. 

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.4.16. ZAMÓWIENIE – o┼Ťwiadczenie woli Klienta sk┼éadane za pomoc─ů Formularza Zamówienia i zmierzaj─ůce bezpo┼Ťrednio do zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y Produktu ze Sprzedawc─ů.

 

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dost─Öpne s─ů nast─Öpuj─ůce Us┼éugi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu ┼é─ůcznie trzech kolejnych kroków przez Us┼éugobiorc─Ö – (1) wype┼énieniu Formularza Rejestracji, (2) klikni─Öciu pola „Zarejestruj si─Ö” oraz (3) potwierdzeniu ch─Öci utworzenia Konta poprzez klikni─Öcie w link potwierdzaj─ůcy przes┼éany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezb─Ödne jest podanie przez Us┼éugobiorc─Ö nast─Öpuj─ůcych danych Us┼éugobiorcy: imi─Ö i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz has┼éo. 

2.1.1.1. Us┼éuga Elektroniczna Konto ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, usuni─Öcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dekordia.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna si─Ö z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Z┼éo┼╝enie Zamówienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta ┼é─ůcznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wype┼énieniu Formularza Zamówienia i (2) klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego po wype┼énieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowi─ůzkiem zap┼éaty” – do tego momentu istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö wy┼Ťwietlanymi komunikatami oraz informacjami dost─Öpnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych dotycz─ůcych Klienta: imi─Ö i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotycz─ůcych Umowy Sprzeda┼╝y: Produkt/y, ilo┼Ť─ç Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób p┼éatno┼Ťci. W wypadku Klientów nieb─Öd─ůcych konsumentami niezb─Ödne jest tak┼╝e podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

2.1.2.1. Us┼éuga Elektroniczna Formularz Zamówienia ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zako┼äczeniu z chwil─ů z┼éo┼╝enia Zamówienia za jego po┼Ťrednictwem albo z chwil─ů wcze┼Ťniejszego zaprzestania sk┼éadania Zamówienia za jego po┼Ťrednictwem przez Us┼éugobiorc─Ö. 

2.1.3. Newsletter – na Newsletter mo┼╝na si─Ö zapisa─ç poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zak┼éadania Konta lub sk┼éadania Zamówienia – z chwil─ů utworzenia Konta lub z┼éo┼╝enia Zamówienia Us┼éugobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Us┼éuga Elektroniczna Newsletter ┼Ťwiadczona jest nieodp┼éatnie przez czas nieoznaczony. Us┼éugobiorca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç, w ka┼╝dej chwili i bez podania przyczyny, wypisania si─Ö z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania do Us┼éugodawcy, w szczególno┼Ťci za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dekordia.pl lub te┼╝ pisemnie na adres: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin.

2.2. Wymagania techniczne niezb─Ödne do wspó┼épracy z systemem teleinformatycznym, którym pos┼éuguje si─Ö Us┼éugodawca: (1) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu; (2) dost─Öp do poczty elektronicznej; (3) przegl─ůdarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plików Cookies oraz obs┼éugi Javascript.

2.3. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami maj─ůc na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Us┼éugodawcy oraz osób trzecich. Us┼éugobiorca obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Us┼éugobiorc─Ö obowi─ůzuje zakaz dostarczania tre┼Ťci o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego dotycz─ůcy Us┼éug Elektronicznych:

2.4.1. Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Us┼éugodawc─Ö oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzanie z dzia┼éaniem Sklepu Internetowego (z wy┼é─ůczeniem procedury reklamacji Produktu, która zosta┼éa wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Us┼éugobiorca mo┼╝e sk┼éada─ç na przyk┼éad: 

2.4.1.1. pisemnie na adres: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin;

2.4.1.2. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dekordia.pl;

2.4.2. Zaleca si─Ö podanie przez Us┼éugobiorc─Ö w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia nieprawid┼éowo┼Ťci; (2) ┼╝─ůdania Us┼éugobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.3. Ustosunkowanie si─Ö do reklamacji przez Us┼éugodawc─Ö nast─Öpuje niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z┼éo┼╝enia. 

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDA┼╗Y

3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.


3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w z┼éotych polskich i zawiera podatki. O ┼é─ůcznej cenie wraz z podatkami Produktu b─Öd─ůcego przedmiotem Zamówienia, a tak┼╝e o kosztach dostawy (w tym op┼éatach za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie mo┼╝na ustali─ç wysoko┼Ťci tych op┼éat – o obowi─ůzku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zamówienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.


3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Sklepie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zamówie┼ä:


3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po z┼éo┼╝eniu Zamówienia Sprzedawca niezw┼éocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze┼Ťnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyj─Öcie do realizacji nast─Öpuje poprzez przes┼éanie przez Sprzedawc─Ö Klientowi stosownej wiadomo┼Ťci e-mail na podany w trakcie sk┼éadania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej o┼Ťwiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyj─Öciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udost─Öpnienie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y nast─Öpuje poprzez (1) udost─Öpnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przes┼éanie Klientowi wiadomo┼Ťci e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Tre┼Ť─ç Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby p┼éatno┼Ťci z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y:

4.1.1. P┼éatno┼Ť─ç gotówk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki od kuriera. Kurier mo┼╝e pobra─ç kwot─Ö maksymalnie 8 000 z┼é.

4.1.2. P┼éatno┼Ť─ç gotówk─ů przy odbiorze osobistym.

4.1.3. P┼éatno┼Ť─ç przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: IDEA Bank 36 1950 0001 2006 0475 6318 0002.

4.1.4. P┼éatno┼Ťci elektroniczne i p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl – mo┼╝liwe aktualne sposoby p┼éatno┼Ťci okre┼Ťlone s─ů na stronie Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej sposobów p┼éatno┼Ťci oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl.

4.1.4.1. Rozliczenia transakcji p┼éatno┼Ťciami elektronicznymi i kart─ů p┼éatnicz─ů przeprowadzane s─ů zgodnie z wyborem Klienta za po┼Ťrednictwem serwisu PayU.pl. Obs┼éug─Ö p┼éatno┼Ťci elektronicznych i kart─ů p┼éatnicz─ů prowadzi:

4.1.4.1.1. PayU.pl – spó┼éka PayU S.A. z siedzib─ů w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Pozna┼ä), wpisana do Rejestru Przedsi─Öbiorców Krajowego Rejestru S─ůdowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez S─ůd Rejonowy Pozna┼ä – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapita┼é zak┼éadowy w wysoko┼Ťci 4.000.000 z┼é w ca┼éo┼Ťci op┼éacony, NIP: 779-23-08-495.

4.1.5. P┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym - p┼éatno┼Ť─ç mo┼╝liwa po wybraniu p┼éatno┼Ťci poprzez PayU a nast─Öpnie Raty PayU.

4.2. Termin p┼éatno┼Ťci:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych albo p┼éatno┼Ťci kart─ů p┼éatnicz─ů, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci gotówk─ů za pobraniem przy odbiorze przesy┼éki albo p┼éatno┼Ťci gotówk─ů przy odbiorze osobistym, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci przy odbiorze przesy┼éki. Maksymalna kwota, jak─ů mo┼╝e pobra─ç kurier wynosi 8 000 z┼é.

4.2.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym, Klient obowi─ůzany jest do dokonania p┼éatno┼Ťci na rzecz kredytodawcy zgodnie z przyj─Ötym harmonogramem sp┼éaty.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej kosztów dostawy oraz w trakcie sk┼éadania Zamówienia, w tym tak┼╝e w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania si─Ö Umow─ů Sprzeda┼╝y.

5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezp┼éatny.

5.3. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.3.2. Odbiór osobisty dost─Öpny pod adresem: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin – w Dni Robocze, w godzinach od 10:30 do 17:30. Mo┼╝liwo┼Ť─ç odbioru osobistego w innych miastach zosta┼éa zawieszona na czas nieokre┼Ťlony.

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 28 Dni Roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy podany termin, który jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 28 Dni Roboczych. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:

5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektroniczne lub kart─ů p┼éatnicz─ů - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci gotówk─ů za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.5. Termin gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b─Ödzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego, chyba ┼╝e w opisie danego Produktu lub w trakcie sk┼éadania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o ró┼╝nych terminach gotowo┼Ťci do odbioru, terminem gotowo┼Ťci do odbioru jest najd┼éu┼╝szy podany termin, który jednak nie mo┼╝e przekroczy─ç 1 Dnia Roboczego. O gotowo┼Ťci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc─Ö. Pocz─ůtek biegu terminu gotowo┼Ťci Produktu do odbioru przez Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówk─ů przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

5.5.3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawc─Ö o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie pó┼║niej jednak ni┼╝ od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ┼Ťrodkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6. Towar dostarczany jest na terenie Polski oraz do krajów Unii Europejskiej. 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wzgl─Ödem Klienta, je┼╝eli sprzedany Produkt ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů (r─Ökojmia) s─ů okre┼Ťlone powszechnie obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa, w szczególno┼Ťci w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

6.2. Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Produkt bez wad. Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy z tytu┼éu wady Produktu oraz uprawnie┼ä Klienta s─ů okre┼Ťlone na stronie Sklepu Internetowego w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej reklamacji.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin;

6.3.2. w formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dekordia.pl;

6.4. Zaleca si─Ö podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji, w szczególno┼Ťci rodzaju i daty wyst─ůpienia wady; (2) ┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodno┼Ťci z Umow─ů Sprzeda┼╝y lub o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y; oraz (3) danych kontaktowych sk┼éadaj─ůcego reklamacj─Ö – u┼éatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawc─Ö. Wymogi podane w zdaniu poprzednim maj─ů form─Ö jedynie zalecenia i nie wp┼éywaj─ů na skuteczno┼Ť─ç reklamacji z┼éo┼╝onych z pomini─Öciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje si─Ö do reklamacji Klienta niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej z┼éo┼╝enia. Je┼╝eli Klient b─Öd─ůcy konsumentem, wykonuj─ůc uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, za┼╝─ůda┼é wymiany rzeczy lub usuni─Öcia wady albo z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie o obni┼╝eniu ceny, okre┼Ťlaj─ůc kwot─Ö, o któr─ů cena ma by─ç obni┼╝ona, a Sprzedawca nie ustosunkowa┼é si─Ö do tego ┼╝─ůdania w terminie 14 dni kalendarzowych, uwa┼╝a si─Ö, ┼╝e ┼╝─ůdanie to uzna┼é za uzasadnione.

6.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, jest obowi─ůzany dostarczy─ç Produkt wadliwy na adres: ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin. W przypadku Klienta b─Öd─ůcego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Je┼╝eli ze wzgl─Ödu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem by┼éoby nadmiernie utrudnione, Klient obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt si─Ö znajduje.

6.7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Produkt wobec Klienta nieb─Öd─ůcego konsumentem zostaje wy┼é─ůczona.

 

7. POZAS─äDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE┼â ORAZ ZASADY DOST─śPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania przez Klienta b─Öd─ůcego konsumentem z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä oraz zasady dost─Öpu do tych procedur dost─Öpne s─ů na stronie internetowej Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2. Przy Prezesie Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dzia┼éa tak┼╝e punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powsta┼äców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest mi─Ödzy innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotycz─ůcych pozas─ůdowego rozwi─ůzywania sporów konsumenckich.

7.3. Konsument posiada nast─Öpuj─ůce przyk┼éadowe mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze┼ä: (1) wniosek o rozstrzygni─Öcie sporu do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego (wi─Öcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozas─ůdowego rozwi─ůzania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (wi─Öcej informacji na stronie inspektora w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce wykonywania dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej przez Sprzedawc─Ö); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spo┼éecznej, do której zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane s─ů mi─Ödzy innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, op┼éata za po┼é─ůczenie wg taryfy operatora).

7.4. Nie zgadzamy si─Ö na pozas─ůdow─ů form─Ö rozstrzygania sporów pomi─Ödzy konsumentami i przedsi─Öbiorcami na szczeblu unijnym mo┼╝liw─ů za pomoc─ů platformy dost─Öpnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. PRAWO ODST─äPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawar┼é umow─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç, mo┼╝e w terminie 14 dni kalendarzowych odst─ůpi─ç od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyj─ůtkiem kosztów okre┼Ťlonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia przed jego up┼éywem. Aby skorzysta─ç z prawa odst─ůpienia od umowy, musz─ů Pa┼ästwo poinformowa─ç nas (Dekordia Marek Korbus, ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin, info@dekordia.pl, tel. 603 377 606, fax.81 463 44 81) o swojej decyzji o odst─ůpieniu od umowy w drodze jednoznacznego o┼Ťwiadczenia (np. pismo wys┼éane poczt─ů, faksem lub poczt─ů elektroniczn─ů).

8.2. Przyk┼éadowy wzór formularza odst─ůpienia od umowy zawarty jest w za┼é─ůczniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dost─Öpny jest w pkt. 11 Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zak┼éadce dotycz─ůcej odst─ůpienia od umowy. Konsument mo┼╝e skorzysta─ç z wzoru formularza, jednak nie jest to obowi─ůzkowe.

8.3. Bieg terminu do odst─ůpienia od umowy rozpoczyna si─Ö:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, b─Öd─ůc zobowi─ůzany do przeniesienia jego w┼éasno┼Ťci (np. Umowa Sprzeda┼╝y) – od obj─Öcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazan─ů przez niego osob─Ö trzeci─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które s─ů dostarczane osobno, partiami lub w cz─Ö┼Ťciach – od obj─Öcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub cz─Ö┼Ťci albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od obj─Öcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozosta┼éych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç umow─Ö uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů.

8.5. Sprzedawca ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia konsumenta o odst─ůpieniu od umowy, zwróci─ç konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostawy Produktu (z wyj─ůtkiem dodatkowych kosztów wynikaj─ůcych z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é konsument, chyba ┼╝e konsument wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny sposób zwrotu, który nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi kosztami. Je┼╝eli Sprzedawca nie zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt od konsumenta, mo┼╝e wstrzyma─ç si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odes┼éania, w zale┼╝no┼Ťci od tego, które zdarzenie nast─ůpi wcze┼Ťniej.

8.6. Konsument ma obowi─ůzek niezw┼éocznie, nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odst─ůpi┼é od umowy, zwróci─ç Produkt Sprzedawcy lub przekaza─ç go osobie upowa┼╝nionej przez Sprzedawc─Ö do odbioru, chyba ┼╝e Sprzedawca zaproponowa┼é, ┼╝e sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie Produktu przed jego up┼éywem. Konsument zwraca Produkt na adres podany przez Sprzedawc─Ö.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci Produktu b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Mo┼╝liwe koszty zwi─ůzane z odst─ůpieniem przez konsumenta od umowy, które obowi─ůzany jest ponie┼Ť─ç konsument:

8.8.1. Je┼╝eli konsument wybra┼é sposób dostawy Produktu inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mog─ů zosta─ç w zwyk┼éym trybie odes┼éane poczt─ů (np. przesy┼éki gabarytowe), konsument mo┼╝e ponie┼Ť─ç wy┼╝sze koszty ich odes┼éania, zgodnie z cennikiem przewo┼║ników: https://www.epaka.pl/cennik-kalkulator

8.8.3. W przypadku Produktu b─Öd─ůcego us┼éug─ů, której wykonywanie - na wyra┼║ne ┼╝─ůdanie konsumenta - rozpocz─Ö┼éo si─Ö przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odst─ůpienia od umowy po zg┼éoszeniu takiego ┼╝─ůdania, ma obowi─ůzek zap┼éaty za ┼Ťwiadczenia spe┼énione do chwili odst─ůpienia od umowy. Kwot─Ö zap┼éaty oblicza si─Ö proporcjonalnie do zakresu spe┼énionego ┼Ťwiadczenia, z uwzgl─Ödnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Je┼╝eli cena lub wynagrodzenie s─ů nadmierne, podstaw─ů obliczenia tej kwoty jest warto┼Ť─ç rynkowa spe┼énionego ┼Ťwiadczenia.

8.9. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1. (1) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy; (3) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia; (5) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, których cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y, a których dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i których warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, których wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza Produkty inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub Produktów; (9) w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi; (13) o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy. 

8.10. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotycz─ůce konsumenta stosuje si─Ö od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia równie┼╝ do Us┼éugobiorcy lub Klienta b─Öd─ůcego osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ─äCE PRZEDSI─śBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte s─ů skierowane i tym samym wi─ů┼╝─ů wy┼é─ůcznie Klienta lub Us┼éugobiorc─Ö nieb─Öd─ůcego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia nieb─Öd─ůcego tak┼╝e osob─ů fizyczn─ů zawieraj─ůc─ů umow─Ö bezpo┼Ťrednio zwi─ůzan─ů z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů, gdy z tre┼Ťci tej umowy wynika, ┼╝e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj─ůcego w szczególno┼Ťci z przedmiotu wykonywanej przez ni─ů dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, udost─Öpnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej.  

9.2. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy Sprzeda┼╝y w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odst─ůpienie od Umowy Sprzeda┼╝y w tym wypadku mo┼╝e nast─ůpi─ç bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta ┼╝adnych roszcze┼ä w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne sposoby p┼éatno┼Ťci, w tym tak┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranego przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.

9.4. Us┼éugodawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie Us┼éugobiorcy stosownego o┼Ťwiadczenia.

9.5. Odpowiedzialno┼Ť─ç Us┼éugodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta, bez wzgl─Ödu na jej podstaw─Ö prawn─ů, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak równie┼╝ za wszelkie roszczenia w sumie – do wysoko┼Ťci zap┼éaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytu┼éu Umowy Sprzeda┼╝y, nie wi─Öcej jednak ni┼╝ do kwoty jednego tysi─ůca z┼éotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszcze┼ä kierowanych przez Us┼éugobiorc─Ö/Klienta w stosunku do Us┼éugodawcy/Sprzedawcy, w tym tak┼╝e w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y lub niezwi─ůzanych z Umow─ů Sprzeda┼╝y. Us┼éugodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç w stosunku do Us┼éugobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu utraconych korzy┼Ťci. Sprzedawca nie ponosi tak┼╝e odpowiedzialno┼Ťci za opó┼║nienie w przewozie przesy┼éki.

9.6. Wszelkie spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů/Us┼éugodawc─ů a Klientem/Us┼éugobiorc─ů zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy/Us┼éugodawcy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane s─ů w j─Özyku polskim.

10.2. Zmiana Regulaminu:

10.2.1. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa┼╝nych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów p┼éatno┼Ťci i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä niniejszego Regulaminu.

10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ci─ůg┼éym (np. ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wi─ů┼╝e Us┼éugobiorc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowa┼éa wprowadzeniem jakichkolwiek nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem obecnych Us┼éugobiorca ma prawo odst─ůpienia od umowy.

10.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze ni┼╝ umowy ci─ůg┼ée (np. Umowa Sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden sposób narusza─ç praw nabytych Us┼éugobiorców/Klientów przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu, w szczególno┼Ťci zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na ju┼╝ sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzeda┼╝y.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, w szczególno┼Ťci: Kodeksu Cywilnego; ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne w┼éa┼Ťciwe przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.

 

11. WZÓR FORMULARZA ODST─äPIENIA OD UMOWY (ZA┼ü─äCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odst─ůpienia od umowy (formularz ten nale┼╝y wype┼éni─ç i odes┼éa─ç tylko w przypadku ch─Öci odst─ůpienia od umowy)
– Adresat:
DEKORDIA MAREK KORBUS
ul. Diamentowa 2 lok. 5, 20-447 Lublin
dekordia.pl info@dekordia.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuj─Ö/informujemy(*) o moim/naszym odst─ůpieniu od umowy sprzeda┼╝y nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*) umowy dostawy nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*) umowy o dzie┼éo polegaj─ůcej na wykonaniu nast─Öpuj─ůcych rzeczy(*)/o ┼Ťwiadczenie nast─Öpuj─ůcej us┼éugi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imi─Ö i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko je┼╝eli formularz jest przesy┼éany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skre┼Ťli─ç.