kody rabatowe New Trendy

Nasz Dział Obsługi Klienta pracuje w godzinach:

pn. - pt.: 8:00-17:00, sob.: 8:00 - 14:00

tel.: 603 377 606 / 81 440 53 75

nowości / ważne informacje

Antypoślizgowość

Antypoślizgowość płytek jest ważna dla naszego bezpieczeństwa. Producenci dbają o nasze bezpieczeństwo, oznaczają płytki symbolem od R9 do R13 (płytki poniżej R9 nie są antypoślizgowe). Symbole te odnoszą się do kąta nachylenia powierzchni z płytek polanych olejem, po której zsunie się człowiek w wymaganym przepisami obuwiu. Antypoślizgowość zwiększają reliefy - wypukłe wzory na całej powierzchni, albo ryfle (wypukłe lub wklęsłe elementy prostoliniowe przy jednej z krawędzi płytki). Płytki mogą być pokryte również szkliwem antypoślizgowym lub impregnatem.

antypoślizgowość płytekAntypoślizgowość określa się na podstawie krytycznego kąta poślizgu.

Płytki nie antypoślizgowe: Kąt poślizgu: 0÷6°;

Grupa R9: Kąt poślizgu: 6÷10°. Zastosowanie: płytki podłogowe, np.: wejścia, schody, hole, korytarze.

Grupa R10: Kąt poślizgu: 10÷19°. Zastosowanie: płytki podłogowe, np.: pomieszczenia magazynowe, garaże, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne, kuchnie.

Grupa R11: Kąt poślizgu: 19÷27°. Zastosowanie: płytki podłogowe, np.: kuchnie, sanatoria, pralnie, rozlewnie napojów, strefy narażone na zamoczenie przy produkcji żywności, warsztaty samochodowe, szlifiernie, linie myjące.

Grupa R12: Kąt poślizgu: 27÷35°. Zastosowanie: płytki podłogowe, np.: kuchnie, mleczarnie, chłodnie, pomieszczenia do obróbki mięsa.

Grupa R13: Kąt poślizgu: >35°. Zastosowanie: płytki podłogowe, np.: kręgielnie, zakłady przetwórstwa warzyw, ryb itp., rzeźnie.


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie kwestie antypoślizgowości posadzek reguluje tylko § 305. 1 tego rozporządzenia: "Nawierzchnia dojść do budynków, schodów i pochylni zewnętrznych i wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych w budynku oraz podłóg w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, a także posadzki w garażu, powinna być wykonana z materiałów niepowodujących niebezpieczeństwa poślizgu." Rozporządzenie wymusza stosowanie posadzek antypoślizgowych, jednak nie podaje konkretnych wartości mierzalnych antypoślizgowości. Polscy wykonawcy korzystają więc z niemieckiej normy DIN 51130 dla posadzek, po których chodzi się w obuwiu. Norma określa dwa parametry: skuteczność antypoślizgową od R9 do R13 oraz przestrzeń rugowaną V=4cm3.

Komentarze