Coraz częściej taras jest miejscem spędzania wolnego czasu i wypoczynku w słoneczne i ciepłe dni. Stanowi on naturalne przedłużenie przestrzeni mieszkaniowej dając komfort wizualny. Spędzając coraz więcej czasu w pomieszczeniach zamkniętych szukamy miejsc, które są przyjemne i miłe dla oka. Dobrze zaprojektowany i wykonany taras pozwala na bliższy kontakt ze światem zewnętrznym, daje nam komfortowe środowisko wizualne, które sprzyja samopoczuciu mieszkańców.

Przy doborze odpowiedniej technologii wykonania warstw tarasu uzależnionej od sposobu wykończenia powierzchni musimy pamiętać w jakiej strefie klimatycznej żyjemy. Nikogo już nie dziwią mrozy sięgające do -30oC ani upały do kilkudziesięciu stopni, czyli duże i częste zmiany temperatury. W wyniku różnic temperatur powierzchnia tarasu poddana jest ciągłym naprężeniom termicznym. Aby zapewnić wieloletnie i bezproblemowe funkcjonowanie wykonanych prac musimy zadbać o dobór materiałów umożliwiających przeniesienie tych naprężeń. Materiały te muszą być też dostosowane do rodzaju wykończenia powierzchni tarasu i przyjętych technologii.

Bez względu na przyjęte rozwiązanie co do sposoby wykończenia powierzchni tarasu, najistotniejszym elementem jest zapewnienie szczelności. Szeroki wybór materiałów hydroizolacyjnych stosowanych w tym obszarze można znaleźć na stronie internetowej firmy MATBAU.

Jak dobrać odpowiednią izolację w zależności od sposobu wykończenia powierzchni tarasu?

Dobór odpowiednich warstw i dostosowana do nich hydroizolacja tarasu zależy od sposobu wykończenia powierzchni. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są:

 • systemy powłok żywicznych
 • okładziny ceramiczne
 • deski kompozytowe lub drewniane
 • płyty kamienne lub kostka

Taras wykończony systemami powłok żywicznych

Na tarasach wykończonych systemami powłok żywicznych konieczne jest zapewnienie odpowiedniej jakości podkładu betonowego oraz dobór żywic pod kątem odporności na promieniowanie słoneczne (UV). Najczęściej stosowanymi materiałami są systemy oparte na bazie elastycznych żywic poliuretanowych.

Układ warstw dla tarasu wykończonego systemem powłok żywicznych:

 • Strop konstrukcyjny z wyprowadzoną warstwą spadkową (spadek 1,5 % – 2,0 %)
 • Podstawowa hydroizolacja zapewniająca szczelność
 • Termoizolacja (płyty termoizolacyjne o odpowiedniej twardości i niskiej nasiąkliwości)
 • Folia budowlana jako warstwa poślizgowa
 • Jastrych cementowy grubości min. 4,5 cm (odpowiedniej wytrzymałości, dylatowany w polach ok. 3,0 x 3,0 m)
 • Systemowa powłoka żywiczna

Dodatkowo odpowiedni aspekt estetyczny oraz antypoślizgowość powierzchni zapewniają posypki – mieszanki kolorowych piasków kwarcowych lub płatki dekoracyjne.

Uwaga: Bardzo ważnym elementem jest odpowiednio duża wytrzymałość jastrychu cementowego.

Systemy powłok żywicznych stosowanych w tym obszarze można znaleźć na stronie internetowej firmy MATBAU.

Taras wykończony okładzinami ceramicznymi

Na tarasach wykończonych okładzinami ceramicznymi należy stosować uszczelnienie podpłytkowe (zespolone) w postaci elastycznych mikrozapraw uszczelniających (szlamów), aby nie dopuścić do penetracji wilgoci i wody w głąb jastrychu.

 • Układ warstw dla tarasu wykończonego okładzinami ceramicznymi:
 • Strop konstrukcyjny z wyprowadzoną warstwą spadkową (spadek 1,5 % – 2,0 %)
 • Podstawowa hydroizolacja zapewniająca szczelność
 • Termoizolacja (płyty termoizolacyjne o odpowiedniej twardości i niskiej nasiąkliwości)
 • Folia budowlana jako warstwa poślizgowa
 • Jastrych cementowy grubości min. 4,5 cm (odpowiedniej wytrzymałości, dylatowany w polach ok. 3,0 x 3,0 m)
 • Uszczelnienie podpłytkowe (zespolone)
 • Odpowiednio dobrana okładzina ceramiczna

Uwaga: Podstawowymi kryteriami wyboru płytek są – mrozoodporność (ściśle związana z nasiąkliwością) i antypoślizgowość. Należy jednak pamiętać, że ze względu na naprężenia termiczne, którym podlega okładzina ceramiczna i koniecznością zapewnienia możliwości rozszerzania się i kurczenia, bardzo ważnym kryterium jest kolor i wymiar płytki. Poważnym błędem jest wybór płytek o wymiarach np. 60 x 60 cm w ciemnym kolorze i ułożenie ich z małą spoiną np. 1-2 mm.

Duży wybór elastycznych mikrozapraw uszczelniających (szlamów) znajdziesz na stronie www. firmy MATBAU.

Taras wykończony deskami kompozytowymi lub drewnianymi

W tym przypadku podstawowym elementem jest skuteczna, dobrze zaprojektowana hydroizolacja. Najczęściej stosowane są bezszwowe hydroizolacje w postaci elastycznych mikrozapraw uszczelniających (szlamów) lub bitumicznych, elastycznych mas uszczelniających (KMB). Coraz częściej w tym obszarze znajdują swoje zastosowanie również systemy oparte na bazie elastycznych żywic poliuretanowych.

Najczęściej takie rozwiązanie jest wykonywane w układzie tzw. dachu odwróconego. Woda opadowa ma możliwość przechodzenia przez wszystkie warstwy i jest odprowadzana z warstwy hydroizolacji. Prawidłowo zaprojektowany układ warstw dla tego przypadku powinien zawierać:

 • Strop konstrukcyjny z wyprowadzoną warstwą spadkową (spadek 1,5 % – 2,0 %)
 • Podstawowa hydroizolacja zapewniająca szczelność
 • Termoizolacja (płyty termoizolacyjne o odpowiedniej twardości i bardzo niskiej nasiąkliwości)
 • Geowłóknina – warstwa filtracyjna
 • Deski na legarach

Uwaga: Bardzo ważnym elementem jest odpowiednio zaprojektowane odprowadzenie wód opadowych.

Materiały hydroizolacyjne w postaci elastycznych mikrozapraw uszczelniających (szlamów) oraz bitumicznych, elastycznych mas uszczelniających (KMB) znajdziesz na stronie www. firmy MATBAU.

Taras wykończony płytami kamiennymi lub kostką

Układ warstw może być zaprojektowany w formie tzw. dachu odwróconego. Jako hydroizolacja stosowane są elastyczne mikrozaprawy uszczelniające (szlamy), bitumiczne masy uszczelniające (KMB), systemy oparte na bazie elastycznych żywic poliuretanowych. Również w tym przypadku trzeba odpowiednio zaprojektować odprowadzenie wód opadowych.