Projektowanie wnętrz obiektów często wymaga od projektanta posiadania uprawnień budowlanych.
Wiąże się to przede wszystkim z takimi działaniami, które wpływają na konstrukcję obiektu. Sama zmiana aranżacji wnętrz nie pociąga za sobą konieczności wykonywania projektu i uzyskiwania uzgodnień. Jednak w dzisiejszych czasach nawet remontując mieszkanie podejmujemy się już poważnych działań, które wymagają podpisu uprawnionych projektantów.

Czym są uprawnienia budowlane i kto je posiada?

Uprawnienia budowlane to dokument, który potwierdza przygotowanie zawodowe projektantów, kierowników budowy czy inspektorów nadzoru. Uprawnienia są udzielane w kilku specjalnościach związanych z branżą architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną, sanitarną, hydrotechniczną, kolejową, drogową i mostową. Co to znaczy? Osoba która ma uprawnienia elektryczne nie zaprojektuje konstrukcji obiektu, a konstruktor nie zaprojektuje instalacji elektrycznych. Nawet jeśli to potrafi, to nie ma do tego uprawnień więc zgodnie z prawem nie może tego robić.

Projektowanie to bardzo poważna kwestia. Nieprawidłowo zaprojektowany obiekt może nawet zagrażać naszemu życiu. Wyobraźmy sobie sytuację, że projekt wykonuje ktoś, kto nie ma o tym zupełnie pojęcia. Chyba nikt nie chciałby ryzykować przebywaniem w tego typ obiekcie. Dlatego też o uprawnienia nie może się starać każdy. Aby uzyskać decyzję o nadaniu uprawnień należy spełnić pewne wymogi. Wśród nich wykształcenie oraz odpowiednia praktyka. Stopień wykształcenia oraz długość i miejsce odbywania praktyki są zależne od rodzaju uprawień oraz specjalności. Informacje te znajdziesz na stronie.

Dokumenty do egzaminu na uprawnienia budowlane

Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie i odbyłeś praktykę budowlaną to możesz złożyć dokumenty o przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane. Warto pamiętać o tym, że egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku: w sesji wiosna i jesień. Dokumenty należy złożyć do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów lub Architektów z odpowiednim wyprzedzeniem. Mowa tu o kilkumiesięcznym wyprzedzeniu. Jeśli chcesz podejść do sesji wiosennej to w styczniu/lutym musisz mieć już gotowe dokumenty. Co również warto podkreślić dokumentów nie przygotuje się ich w jeden dzień. Muszą one bowiem poświadczyć odbycie praktyki i muszą być podpisane przez odpowiednie osoby, które nadzorowały tą praktykę.

Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

Jak już wspomniano egzamin na uprawnienia budowlane nie jest łatwy. Jego celem jest potwierdzenie tego, że kandydat jest gotowy do podjęcia samodzielnych działań na budowie i przy stole kreślarskim. Egzamin to forma wyłapania osób, które nie mają odpowiedniej wiedzy by projektować czy kierować budową.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny przygotowany jest w formie testu. Pytania zaczerpnięte są z aktów prawnych, a każde pytanie ma tylko jedną poprawną odpowiedź. Egzamin ustny to rozmowa z komisją egzaminacyjną. Na tej części znacznie łatwiej odebrać sobie szansę na pracę w zawodzie. Jednak nawet jeśli poślizgnie Ci się noga to nie warto się poddawać. Do egzaminu możesz podejść po raz kolejny.

Kompleksowo przygotowane materiały do nauki znajdziesz na stronie.