Zostaw swój numer* a nasi konsultanci oddzwonią do Ciebie w pierwszej kolejności.

Pamiętaj, że pracujemy:
poniedziałek - piątek: od 8 do 17
sobota: od 8 do 14

* oddzwaniamy tylko na numery zarejestrowane w Polsceimię i nazwisko*
numer telefonu*
temat rozmowy*

      

Regulamin Galerii Wnętrz

Regulamin galerii wnętrz

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa autorskiego, a w szczególności do nie zamieszczania wypowiedzi, grafik, zdjęć osób trzecich z naruszeniem ustawy z dni a 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zmianami).
2. Użytkownik ma prawo umieścić w serwisie jedynie prace, do których posiada prawa autorskie tj. użytkownik wykonał fotografię sam lub posiada do niej prawa.
3. Fotografie, co do których zachodzi podejrzenie że łamią prawa autorskie osób trzecich będą ukrywane lub usuwane przez Administrację bez ostrzeżenia.
4. Umieszczając fotografię użytkownik wyraża zgodę na publikowanie i udziela nieodpłatnie Dekordia.pl prawa do prezentowania jej w:
- serwisie www.dekordia.pl i w materiałach reklamowych Dekordia.pl
Wyłącza się wnoszenie jakichkolwiek roszczeń Użytkownika z tytułu prezentacji jego fotografii we wszelkich materiałach opisanych powyżej.
5. Dekordia nie ponosi odpowiedzialności za:
5.1. Działania Użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołożą wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań. W szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich.

6. Dekordia ma prawo usunąć galerie użytkownika z serwisu jeśli uzna, że nie wnosi ona nic ciekawego i/lub wręcz jest sprzeczna z polityką dekordia.pl


Regulamin programu lojalnościowego DekorPremium Edycja: od 15 stycznia 2013 roku

 

1.  DEFINICJE

Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

1.1.   Program DekorPremium - zorganizowany przez Grupę Dekordia z siedzibą w Lublinie, ul. Diamentowa 2/5, 20-447 Lublin.

1.2.   Organizator – Grupa Dekordia, ul. Diamentowa 2/5, 20-447 Lublin

1.3.   Uczestnik - osoba fizyczna, która dokona rejestracji na stronie internetowej Dekordia.pl

1.4.   Przystąpienie do Programu - jest to moment, w którym uczestnik dokonał pomyślnej rejestracji na stronie Dekordia.pl i aktywował swoje konto. Każdy użytkownik po pomyślnej rejestracji jest automatycznie uczestnikiem programu DekorPremium.

1.5.   Indywidualne konto punktowe - konto, na którym rejestrowane są Punkty i które jest przypisane do Uczestnika Programu.

1.6.   Punkty - punkty przyznawane przez Organizatora Programu Uczestnikowi, według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, naliczane na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika.

1.7.   Katalog - zestawienie dostępnych w danym momencie nagród oferowanych Uczestnikom Programu w zamian za konkretną liczbę Punktów.

1.8.   Nagroda – towar, który Uczestnik otrzymuje w zamian za wyznaczoną ilość Punktów, pobranych z jego indywidualnego konta punktowego.

 

2.    ZASADY OGÓLNE

2.1.   Program DekorPremium ma na celu nagradzanie Uczestników za aktywność na Dekordia.pl. Aktywnością nazywamy komentowanie galerii, opiniowanie produktów, dołączanie własnych galerii, pisanie artykułów na stronę Dekordia.pl oraz zakupy w Grupie Dekordia.

2.2.   Program prowadzony jest w Internecie.

2.3.   Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Programu.

 

3.    WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1.   Uczestnikiem programu może stać się wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2.   Warunkami przystąpienia do Programu jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej Dekordia.pl

3.3.   Jeden Uczestnik może mieć założone tylko jedno konto na stronie Dekordia. Nie ma możliwości przekazania Konta innej osobie.

3.4.   Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

3.5.   Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, podane w formularzu zgłoszeniowym oraz inne, podane przez Uczestnika po przystąpieniu do Programu, wyłącznie do celów związanych z realizacją Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.6.   Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.    GROMADZENIE PUNKTÓW

4.1.   Uczestnik otrzymuje Punkty, które gromadzone są na jego Indywidualnym koncie punktowym, aktualny stan konta ma zawsze dostępny w zakładce Twój Panel po zalogowaniu się na stronę Dekordia.pl.

4.2.   Szczegóły punktacji DekorPremium znajdują się pod adresem http://dekordia.pl/index.php?s=content&sid=aktualnosci_premium&id=479

4.3.   Zamieszczenie zdjęć oraz testów na w/w stronie wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych zdjęć. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa do korzystania z nadesłanych zdjęć i rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do tych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji. Oświadcza również, że przenosi te prawa na Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych i bez ograniczeń obszarów eksploatacji.

4.4.   Punkty na Indywidualnym koncie punktowym Uczestnika zachowują ważność przez okres trwania Programu.  Uczestnik ma prawo do wymiany punktów na nagrody w terminie do 30 dni od momentu zakończenia Programu przez Organizatora. Po tym czasie zostają zdjęte z Indywidualnego konta punktowego i nie mogą być zamienione na Nagrody.

4.5.   Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania Indywidualnego konta punktowego uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.

 

5.    WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY

5.1.      Punkty mogą być wymienione przez Uczestnika na Nagrody wybrane z Katalogu obowiązującego w chwili wykonywania wymiany, pod warunkiem, że uwidoczniona w Katalogu Nagroda jest w chwili wymiany dostępna.

5.2.      Organizator zastrzega, że Katalog Nagród będzie aktualizowany, co 30 dni. Po aktualizacji mogą ulec zmianie nagrody w Katalogu oraz progi punktowe.

5.3.      Punkty mogą być wymieniane przez Uczestnika na towary Partnera Programu

5.4.      Uczestnik może zamówić Nagrodę wyłącznie, gdy stan jego Indywidualnego konta punktowego pozwala na dokonanie takiego zamówienia.

5.5.      Wymiana Punktów na Nagrodę powoduje obniżenie salda Indywidualnego konta punktowego Uczestnika o liczbę Punktów przypisaną danemu Prezentowi zgodnie z Katalogiem. Obniżenie salda Indywidualnego konta punktowego Uczestnika następuje w chwili zlecenia wymiany punktów na wskazane Nagrody.

5.6.      Zlecenie wymiany Punktów na Nagrodę nie może zostać zmienione ani anulowane przez Uczestnika.

5.7.      Organizator zastrzega, że po wymianie punktów na nagrodę użytkownik nie ma możliwości wykasowania galerii, komentarzy, opinii i tekstów za które punkty otrzymał i wykorzystał na nagrodę.

5.8.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody w przypadku, kiedy po zleceniu wymiany wskazana nagroda okaże się niedostępna. W takim przypadku użytkownik ma prawo wybrać inną nagrodę oferowaną w aktualnym katalogu nagród.

5.9.      Organizator dostarcza lub umożliwia odbiór Nagrody w terminie do 30 dni od chwili złożenia zlecenia wymiany Punktów na Nagrodę.

5.10.    Nagroda odebrana może być wyłącznie przez Uczestnika lub osobę przez Uczestnika pisemnie upoważnioną.

5.11.    Zamówione Nagrody dostarczane są na adres korespondencyjny, jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Adres do wysyłki Uczestnik wpisuje po wymianie punktów na Nagrodę.

5.12.    Nagrody mogą różnić się wyglądem od prezentowanych w katalogu, lecz ich funkcjonalność oraz parametry pozostają niezmienne.

5.13.    W chwili publikacji nowego Katalogu, oferta wszystkich poprzednich Katalogów traci ważność.

5.14.    Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania z Katalogu dowolnej Nagrody bez podania przyczyny jej wycofania.

 

6.    OFERTA

6     Organizator nie odpowiada za jakość towarów i usług nieuwidocznionych w Katalogu. Odpowiedzialność za ich jakość spoczywa na Partnerze Programu, którzy je oferują.

7.    Obsługa uczestników programu

7.1.      Kontakt Uczestnika z Organizatorem realizowany jest wyłącznie poprzez kontakt mailowy na adres marketing@dekordia.pl

7.2.      Uczestnik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa oraz Wymiana Punktów na Nagrody nie jest realizowana, bądź jest realizowana przez Organizatora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.3.      Jeśli Nagroda ma wady, Uczestnik może zgłosić pisemną reklamację. W wypadku uznania reklamacji Nagroda może zostać wymieniona na inną o podobnej wartości punktowej. Jeśli nie jest możliwa wymiana Nagrody na nową o podobnej wartości punktowej, Uczestnik może otrzymać inną wskazaną przez siebie w Katalogu Nagrodę, na którą chce wymienić Nagrodę, którą reklamuje. Różnica w wartości punktowej jest odejmowana lub dodawana do salda Indywidualnego konta punktowego Uczestnika. Jeśli nie jest możliwa wymiana reklamowanej Nagrody na żadną inną dostępną w Katalogu, Organizator zwraca punkty na Indywidualne konto punktowe Uczestnika.

7.4.      Organizator rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

7.5.      Reklamacje należy przesyłać na adres marketing@dekordia.pl

 8.    Postanowienia końcowe

8.1.      Aktualnie obowiązująca wersja Katalogu Nagród dostępna jest na stronie internetowej Programu, pod adresem http://dekordia.pl/dekopremium?s=userdata&op=pkt_nagrody

8.2.      Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.

Szybki kontakt

SKLEP INTERNETOWY

pon. - pt.: 8-17
soboty: 8-14

 

infolinia: 801 011 837

tel.: 81 471 43 16

Linia zajęta?
Nie trać czasu,
zostaw nam swój numer,
a my oddzwonimy.

 

SALON STACJONARNY

pon. - pt.: 10-18
soboty: 8-14

tel.: 81 745 25 34

Sposoby płatności

 

Kupując w naszym sklepie, masz do dyspozycji największą gamę sposobów płatności:

- wpłata na konto firmowe,
- płatności elektroniczne,
- pobranie kurierskie,
- raty Santander

Czytaj calosc

Płytki jak drewno


Podobają Ci się płytki imitujące drewno? Zobacz przegląd wszystkich kolekcji dostepnych w naszym sklepie.

Czytaj calosc